Võ Công Khanh: “Thứ tôi yêu lại là thứ gây hại, làm sao để có thể phân bua?

05-12-2017