Ms. Lan Anh

06-12-2017

Chị chủ nhiệt tình, cá tính. Sản phẩm thì giá hạt dẻ so với thị trường chung. Nói chung là dù có vào lại SG rồi cũng sẽ ráng ráng gom góp nhờ shop ship vào một lô một lốc. Hihi